Visa rutor

Principles for Implementing and Safeguarding Academic Freedom – Opportunities and Challenges.

illustration

Speaker: Prof Claudia Tazreiter, Linköping universitet, Sweden representative in the Scholars at Risk European Advocacy Committee

Welcome: Jimmie Kristensson, senior lecturer, Pro vice-chancellor for communication, integrity and character.

Venue: Lecture room, Pufendorf Institute

Time: 8 April 16.30-17.30

In 2020, the UN General Assembly received a report on academic freedom from the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Based on the report, a working group has consulted widely and drafted 9 ’Principles for Implementing the Right of Academic Freedom’. These principles are now released to guide the protection of academic freedom. Discussion of the principles and their application is important in also raising awareness of academic freedom for open societies and for democracy to flourish. In this seminar we will discuss these principles and how they can be used to protect and promote the right of academic freedom. We will also discuss what opportunities and challenges these principles pose for Swedish universities.

The principles are available at: Principles-for-Implementing-the-Right-of-Academic-Freedom-ENGLISH.pdf (scholarsatrisk.org)

Prof Claudia Tazreiter
Claudia Tazreiter is a professor at Linköping University and conjoint professor at the University of New South Wales, Sydney. Her research focuses on the social and affective impacts of forced and irregular migration on human rights culture, the role of civil society in social change, and visual cultures of dissent. Claudia has been visiting research at the Institute for Political Science at University Vienna (2018), Center for Place, Culture and Politics at City University New Work CUNY (2014) and the Centre for International Studies (CERI) at Science Po (2011). She is a fellow at the Institute for Migration and Intercultural Studies (IMIS) at University Osnabrück. More info about Claudia is available at Claudia Tazreiter – Linköping University (liu.se)

This seminar is co-arranged by

februari 29, 2024

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Academic Freedom in Scandinavia: Has the Nordic Model survived?

illustration

Academic Freedom in Scandinavia: Has the Nordic Model survived?
Speaker: Terence Karran, Emeritus Professor, University of Lincoln, UK
Welcome: Jimmie Kristensson, senior lecturer, Pro vice-chancellor for communication, integrity and character.
Moderator: Karin Zackari, Senior lecturer at the Lund University Center for East and Southeast Asian Studies
Venue: Palaestra Nedre Hörsal
Time: 23 November 15.00-16.30

Welcome to register for the seminar by latest 21 November at https://survey.mailing.lu.se/Survey/49623

Recent geopolitical changes have increased the interest for, but also challenged, academic freedom. It is generally considered that academic freedom in the Nordic countries is high. But is this really the case? In this seminar, Prof. Terence Karran will present his study on academic freedom in Scandinavia and discuss if the Nordic model has survived.

Terence Karran has his primary research focus on the international comparative analysis of academic freedom. He has for instance undertaken a national survey on academic freedom for the UK’s University and College Union which formed the basis for the UCU’s submission to the UNESCO/ ILO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personne, alleging that the UK Government was in non-compliance in respect to the 1997 UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel. He has also authored an Expert Report on Threats to Academic Freedom and Autonomy of Universities in Europe for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Council of Europe accepted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Currently he is undertaking a comparative analysis of academic freedom in 200 universities in the USA, looking at their levels of compliance with the American Association of University Professors’ 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure.

The seminar is co-arranged by:

november 1, 2023

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Offentligt tillgängligt och därför fritt fram att beforska? Etiska frågor om forskning på nätet.

Rådet för Etik och akademisk frihet bjuder in till seminarier

2 MAJ | kl 14:00-16.15 | Palaestra et Odeum, rum 105 |

illustration

I allt större utsträckning hämtar forskare sina data från internet, och inte sällan utgörs dessa data av uppgifter om människor – deras beteenden, åsikter, relationer, m.m. När uppgifter om människor är fritt tillgängliga online, är det då etiskt oproblematiskt att använda sig av dem i forskning? Hur bör vi som forskare tänka kring gränsen mellan offentligt och privat när människor lever en allt större del av sina liv på nätet? Mer specifikt, när bör vi t.ex. inhämta samtycke för analyser av vad som sägs i traditionella och sociala medier, och när kan vi låta bli? Dataskyddsförordningen, etikprövningslagen, samt andra regelverk tvingar forskare att förhålla sig till frågor om personuppgiftsbehandling, men inte sällan hamnar viktiga etiska frågor om integritet i skuggan av vad de rättsliga reglerna innebär för forskningen.

Vid seminariet diskuterar vi några av dessa etiska frågor. Efter en introduktion till problematiken och inspel från inbjudna forskare inom området, får seminariedeltagarna möjlighet i mindre grupper att dela med sig av erfarenheter och perspektiv. Seminariet avslutas med diskussion i plenum.

Inbjudna forskare är Gabriella Scaramuzzino, docent på Socialhögskolan, samt Nils Gustafsson, forskare påInstitutionen för Strategisk kommunikation.’

Antalet platser är begränsat.

Sista anmälningsdag: 28 april

Anmälan görs till: erika.soderstjerna@rektor.lu.se

Anmälan görs till: erika.soderstjerna@rektor.lu.se

april 14, 2023

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Seminarium: Akademisk frihet – det auktoritära hotet i ett globalt perspektiv

Rådet för etik och akademisk frihet välkomnar till seminarium den 28 november klockan 13:45- 15:00.

illustration

Staffan I. Lindberg presenterar V-Dem:s Academic Freedom Index och diskuterar metodologin, globala och regionala trender samt vissa speciellt intressanta fall. Han visar hur nedmonteringen av akademiska friheter är intimt förknippad med den nu pågående autokratiseringsvågen i världen.

Staffan I. Lindberg är professor i statsvetenskap och föreståndare för V-Dem Institute, Göteborgs universitet.


Seminariet äger rum i hörsalen på första våningen, Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3. Begränsat antal platser, ingen föranmälan krävs.

oktober 6, 2022

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Se seminariet med Kjell Asplund om boken Fuskarna

På detta seminarium pratar professor emeritus Kjell Asplund om frågor som han ställer i sin bok Fuskarna: Vad får forskare att överträda gränsen in på fuskarnas territorium? Vilka är drivkrafterna och varför upptäcks fusket så sent? Finns det särskilda kulturer som främjar fusk? Presentationen följs av en diskussion med vicerektor Jimmie Kristensson där frågor från publiken tas upp.

maj 31, 2022

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etikseminarium: Professor emeritus Kjell Asplund föredrar om sin bok ”Fuskarna”

Rådet för etik och akademisk frihet välkomna till etikseminarium den 12 maj kl. 15.00-16.00 via zoom.

illustration

I detta samtal kommer professor emeritus Kjell Asplund att föredraga om frågor som han ställer i sin bok Fuskarna: Vad får forskare att överträda gränsen in på fuskarnas territorium? Vilka är drivkrafterna och varför upptäcks fusket så sent? Finns det särskilda kulturer som främjar fusk? Föredragningen följs av en diskussion med vicerektor Jimmie Kristensson där frågor från publiken tas upp.

För anmälan och mer information:

Etikseminarium: Professor emeritus Kjell Asplund föredrar om sin bok ”Fuskarna” | Medarbetarwebben

Välkommen!

april 28, 2022

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Trygga rum i undervisningen? – Om värdekonflikter och tystnadskultur

25 november 2021 kl. 16.00-18.00.
Plats: Akademiska föreningen, Gustafssalen
Efterföljande mingel med dryck och enklare vegetariskt tilltugg
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering
Antalet platser är begränsade
Sista dag för anmälan är den 18 november 2021

Föreläsning av:
Universitetslektor Rebecca Selberg, Genusvetenskap
Läs mer:
Selberg, R. (2021). Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre Utbildning11(2). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3412

Med efterföljande diskussion

I panelen ingår:

Elin Bommenel, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stefan Lindgren, professor em., Medicinska fakulteten
Emma Svensson, Lunds universitets studentkårer

Samtalet leds av vicerektor Jimmie Kristensson

Registrering: https://forms.gle/fF24hrMPvwpr7NdCA


Om seminariet:

Vi har genom åren sett exempel på att det uppstått värdekonflikter mellan lärare och studenter avseende bland annat val av kurslitteratur och innehåll i undervisningen. Diskussionen kring Konstfacks utställningsrum ”Vita havet” i Stockholm är ett exempel. Ett lokalt fall är det som rapporterades i Sydsvenska dagbladet våren 2021, som kretsade kring en gästföreläsning på mastersutbildningen i sexologi vid Malmö universitet om sexuella stereotyper. Föreläsningen väckte starka reaktioner bland vissa i studentgruppen. På ledarsidorna beskrevs studenterna som lättkränkta och dogmatiska. Men händelserna väckte också större frågor om hur lärare ska undervisa om sådant som kan få studenter att känna obehag, och huruvida det är önskvärt och möjligt med ”trygga rum” i undervisningen. Är dagens studenter mer lättkränkta? Har lärare och studenter olika föreställningar kring och förväntningar på vad som ska ske i undervisningsrummet? Finns det en risk att lärare hamnar i en spiral av tystnad och självcensur, och hur undviker vi i så fall detta? Är så kallade ”Trigger Warnings” rätt åtgärd? Kan vi, och bör vi, skapa trygga rum i undervisningen?

Med detta seminarium vill Rådet för etik och akademisk frihet bidra till såväl kollegialt erfarenhetsutbyte som ett problematiserande och nyanserat samtal om sådant som studentinflytande, ”kränkhetskultur” och risker för självcensur i det polariserade debattklimatets kölvatten.

Arrangör: Rådet för etik och akademisk frihet

oktober 20, 2021

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ethical aspects of researchers’ contact with the media

Lunds university Ethics council | publication no 3 | 2020

Download (PDF)

Pursuant to the Higher Education Act, the mandate of higher education institutions shall include third stream activities and the provision of information about their activities, as well as ensuring that benefit is derived from their research findings (HEA Chapter 1 Section 2). The importance of researchers communicating their findings is also emphasised in many other contexts. Researchers are encouraged to participate in debates and discussions to ensure that research is reported correctly. Increasingly, the public’s right to be informed of research results is also invoked. Researchers’ contacts with the media play an important role in living up to these demands. 

mars 26, 2021

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter på forskares kontakter med media

Ladda ner skrift (pdf)

Lärosätena ska i enlighet med högskolelagen samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksam-
het samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta 
(HL 2 §). Vikten av att forskare kommunicerar sina resultat betonas även i många andra sammanhang. Forskare uppmanas att delta i debatter och diskussioner för att säkerställa att vetenskap rapporteras korrekt. Allt oftare framhålls också allmänhetens rätt att få ta del av forskningens resultat. För att leva upp till dessa krav spelar forskarnas kontakt med media en viktig roll.

I denna skrift diskuteras några av de utmaningar som uppstår i mötet mellan forskare och media samt vad man som forskare bör tänka igenom inför intervjuer, framträdan- den etc. Här lyfts också ett antal frågor som gäller generellt för forskningskommunikation.

november 27, 2020

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg