Rådet för etik och akademisk frihet

Rådet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom området etik och akademisk frihet.

Etikrådet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

Ledamöter under perioden 2023-01-01 – 2025-12-31.

 • Jimmie Kristensson, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Jessica Abbott, universitetslektor, naturvetenskapliga fakulteten
 • Linus Broström, biträdande forskare, medicinska fakulteten
 • Elia Psouni, docent, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Lars Sandman, professor, Linköping universitet
 • Sara Kalm, docent, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Niklas Nielsen, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Jonas Helgertz, vicedekan, ekonomihögskolan
 • Vilhelm Persson, professor, juridiska fakulteten
 • Ulf Jakobsson, professor, medicinska fakulteten
 • Helena Sandberg, professor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Per Lundberg, professor, naturvetenskapliga fakulteten
  Två studentrepresentanter

Kontaktperson: jessica.salomonsson_enetoft@rektor.lu.se