Etikrådet

Rådet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Etikrådet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

Ledamöter under perioden 2020-01-01 – 2022-12-31.

 • Vicerektor Bo Ahrén, Universitetsledningen, ordförande
 • Dekan Fredrik Andersson, Ekonomihögskolan
 • Föreståndare Ann-Katrin Bäcklund, Pufendorfinstitutet
 • Rektorsråd Stefan Eriksson, Uppsala universitet
 • Rektorsråd Torun Forslid, Universitetsledningen
 • Docent Mats Johansson, Medicinska fakulteten
 • Docent Sara Kalm, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Vicedekan Jimmie Kristensson, Medicinska fakulteten
 • Vicedekan Anna Meeuwisse, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Vilhelm Persson, Juridiska fakulteten
 • Docent Björn Petersson, HT-fakulteterna
 • Universitetslektor Ingrid Svensson, LTH

Kontaktperson: Magnus Gudmundsson


Ledamöter under perioden 2016-06-01 – 2019-12-31.

 • Bo Ahrén, vicerektor, universitetsledningen, ordförande
 • Fredrik Andersson, dekan, Ekonomihögskolan
 • Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, Pufendorfinstitutet
 • Anders Ekbom, seniorprofessor, Karolinska institutet
 • Ulf Ellervik, professor, Kemiska institutionen
 • Johanna Gustavsson Lundberg, universitetslektor,
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • Lena Halldenius, professor, Historiska institutionen
 • Mats Johansson, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Titti Mattsson, professor, Juridiska institutionen
 • Anna Meeuwisse, professor, Socialhögskolan
 • Björn Petersson, docent, Filosofiska institutionen