Trygga rum i undervisningen? – Om värdekonflikter och tystnadskultur

25 november 2021 kl. 16.00-18.00.
Plats: Akademiska föreningen, Gustafssalen
Efterföljande mingel med dryck och enklare vegetariskt tilltugg
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering
Antalet platser är begränsade
Sista dag för anmälan är den 18 november 2021

Föreläsning av:
Universitetslektor Rebecca Selberg, Genusvetenskap
Läs mer:
Selberg, R. (2021). Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre Utbildning11(2). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3412

Med efterföljande diskussion

I panelen ingår:

Elin Bommenel, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stefan Lindgren, professor em., Medicinska fakulteten
Emma Svensson, Lunds universitets studentkårer

Samtalet leds av vicerektor Jimmie Kristensson

Registrering: https://forms.gle/fF24hrMPvwpr7NdCA


Om seminariet:

Vi har genom åren sett exempel på att det uppstått värdekonflikter mellan lärare och studenter avseende bland annat val av kurslitteratur och innehåll i undervisningen. Diskussionen kring Konstfacks utställningsrum ”Vita havet” i Stockholm är ett exempel. Ett lokalt fall är det som rapporterades i Sydsvenska dagbladet våren 2021, som kretsade kring en gästföreläsning på mastersutbildningen i sexologi vid Malmö universitet om sexuella stereotyper. Föreläsningen väckte starka reaktioner bland vissa i studentgruppen. På ledarsidorna beskrevs studenterna som lättkränkta och dogmatiska. Men händelserna väckte också större frågor om hur lärare ska undervisa om sådant som kan få studenter att känna obehag, och huruvida det är önskvärt och möjligt med ”trygga rum” i undervisningen. Är dagens studenter mer lättkränkta? Har lärare och studenter olika föreställningar kring och förväntningar på vad som ska ske i undervisningsrummet? Finns det en risk att lärare hamnar i en spiral av tystnad och självcensur, och hur undviker vi i så fall detta? Är så kallade ”Trigger Warnings” rätt åtgärd? Kan vi, och bör vi, skapa trygga rum i undervisningen?

Med detta seminarium vill Rådet för etik och akademisk frihet bidra till såväl kollegialt erfarenhetsutbyte som ett problematiserande och nyanserat samtal om sådant som studentinflytande, ”kränkhetskultur” och risker för självcensur i det polariserade debattklimatets kölvatten.

Arrangör: Rådet för etik och akademisk frihet

oktober 20, 2021

Inlägget postades i

Seminarium