Se seminariet med Kjell Asplund om boken Fuskarna

På detta seminarium pratar professor emeritus Kjell Asplund om frågor som han ställer i sin bok Fuskarna: Vad får forskare att överträda gränsen in på fuskarnas territorium? Vilka är drivkrafterna och varför upptäcks fusket så sent? Finns det särskilda kulturer som främjar fusk? Presentationen följs av en diskussion med vicerektor Jimmie Kristensson där frågor från publiken tas upp.

maj 31, 2022

Inlägget postades i

Seminarium