Etikseminarium: Professor emeritus Kjell Asplund föredrar om sin bok ”Fuskarna”

Rådet för etik och akademisk frihet välkomna till etikseminarium den 12 maj kl. 15.00-16.00 via zoom.

illustration

I detta samtal kommer professor emeritus Kjell Asplund att föredraga om frågor som han ställer i sin bok Fuskarna: Vad får forskare att överträda gränsen in på fuskarnas territorium? Vilka är drivkrafterna och varför upptäcks fusket så sent? Finns det särskilda kulturer som främjar fusk? Föredragningen följs av en diskussion med vicerektor Jimmie Kristensson där frågor från publiken tas upp.

För anmälan och mer information:

Etikseminarium: Professor emeritus Kjell Asplund föredrar om sin bok ”Fuskarna” | Medarbetarwebben

Välkommen!

april 28, 2022

Inlägget postades i

Seminarium