Etiska aspekter – 5 fall

Ladda ner skrift (pdf)

Lunds universitets etikråd arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter, stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Lunds universitets etikråd arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter, stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Rådet har sedan starten 2016 lagt etiska aspekter på en rad teman rörande universitets verksamhet; om utbildning, om forskning och om samverkan. Vissa teman har varit föremål för etikseminarier och några har även genererat skrifter i etikrådets skriftserie. 

Aktuellt nummer av skriftserien presenterar fem fall, fall som speglar den bredd av frågor som etikrådet diskuterat. Syftet med att presentera dessa fem fall är att ge exempel på karakteristiska frågor vid universitetet, ofta vardagliga men också svåra, där etiska aspekter kan appliceras, men också att ge rådets reflexion. 

De fem fall som presenteras är fiktiva exempel. De har dock en viss koppling till verkliga händelser, men namn och andra omständigheter är omskrivna och ibland fabricerade.

Skriften kan ses som ett avslut och som en fortsättning. Rådet har från och med 1 januari 2020 delvis en ny sammansättning och skriften kan på så sätt ses sammanfatta rådets första mandatperiod och användas som en utgångspunkt för kommande. 

februari 18, 2020

Inlägget postades i

skriftserie