Värdekonflikter och saklighet i det internationella klassrummet

Tid: onsdagen den 8 november 2017, kl 16

SEMINARIUM

Lunds universitet har idag flest internationella studenter i Sverige. Satsningar på breddad rekrytering kommer framöver att leda till än mer heterogena studentgrupper. Hur påverkas lärarrollen av en mångkulturell undervisningssituation och hur kan eventuella värdekonflikter mellan studentgrupper hanteras konstruktivt? Det finns i vår tid en större förståelse i samhället för minoriteters rättigheter och kring maktstrukturers baksidor. Ord som könsmaktsordning och kulturell appropriering har gett oss möjligheter att upptäcka och diskutera oönskade situationer och medvetna studenter kan ställa krav på anpassning av kursinnehåll. Hur påverkar detta lärarrollen och hur kan olika krav balanseras? Hur utbredd är egentligen efterfrågan på trigger-warnings och trygga rum? Hur hantera forskningsresultat som kan uppfattas som obekväma eller i strid med dominerande uppfattningar i det vidare samhället?

Medverkande: 

Dan-Erik Andersson, Dr i etik och universitetslektor vid Centrum för Mellanösternstudier diskuterar utmaningen när olika ideologiska övertygelser krockar i seminarierummet.
Karin Nykvist, docent i litteraturvetenskap och universitetslektor vid SOL-centrum diskuterar svårigheter som uppstått vid läsning av viss del av äldre tiders skönlitteratur.

Ulf Ellervik, professor i kemi, diskuterar hur saklighet kring obekväma forskningsresultat, om exempelvis droger, kan hanteras i utbildningssituationen.

Lena Karlsson, universitetslektor, prefekt genusvetenskap, om genusvetenskapens verktyg att diskutera maktstrukturer och om begreppet trygga rum.

Samtalsledare: Jayne Svenungsson, professor och ämnesansvarig för tros- och livsåskådningsvetenskap vid CTR.

Seminariet är det andra i en ny seminarieserie om Etiska dilemman i utbildningen

Det vänder sig till studierektorer och övriga intresserade lärare och studenter vid Lunds universitet.

Arrangör: Etikrådet vid Lunds universitet

november 7, 2017

Inlägget postades i

Seminarium