Läraren – inspirerande mentor och kamrat eller myndighetsutövare?

Tid: torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 16 
Plats: Sal 206, Universitetshuset

Universitetslärare ska inspirera och vägleda studenter så de får ett oberoende, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållande till kunskap. När undervisningen fungerar som bäst rymmer den både kamrat- och mentorskap och blir ett led i studentens personliga utveckling. Samtidigt är universitetet en myndighet, examination av studenter är myndighetsutövning och läraren är en statsanställd myndighetsperson. Ibland uppstår spänningar mellan dessa roller. Sociala medier har skapat en ny arena där studenter och lärare
kan mötas och relatera till varandra. Hur påverkar nätkontakterna undervisningssituationen och vad är egentligen ett etiskt försvarbart nätbeteende för lärare? Den nya tekniken, nya umgängesformer och en mer heterogen studentgrupp skapar behov av etisk diskussion.

MEDVERKANDE:

Cathrine Felix, fil dr och lärare i praktisk filosofi med sociala medier som forskningsobjekt,
Ulla Melin Emilsson, professor Socialhögskolan, diskuterar lärarrollens betydelse ur ett socialpsykologiskt perspektiv och de problem som kan uppstå.
Johanna Gustafsson Lundberg, universitetslektor, docent i etik, CTR, diskuterar lärarrollens etiska utmaningar och behov av etiskt-didaktiska frågor.
Vilhelm Persson, docent Juricum, om förvaltningsrättsliga perspektiv på myndighetsutövningen.Samtalsledare: Björn Petersson, docent i praktisk filosofi

oktober 12, 2017

Inlägget postades i

Seminarium