Etiska aspekter på samverkan med läkemedelsindustrin

13 november 2019 kl. 12.00-13.00
Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30.
Plats: Fernströmssalen, BMC
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering. Du kan delta i seminariet även utan lunchsmörgås. Sista dag för anmälan är den 1 november 2019.

Det är viktigt att den forskning som görs vid Lunds universitet kommer samhället till gagn. Samtidigt kan kontakter mellan Lunds universitet och industrin ge upphov till etiska frågeställningar kring exempelvis universitetets autonomi och krav på tillgång till data och inflytande över hur studierna utförs. Etikrådet vid Lunds universitet arrangerar därför ett seminarium med syfte att diskutera och belysa etiska frågeställningar i mötet mellan forskare och läkemedelsindustrin.

Seminariet är tänkt att attrahera forskare och studenter vid Lunds universitet, liksom representanter för läkemedelsindustrin i regionen.

I panelen deltar: 

  • Ulf Ellervik – Kemiska institutionen, LTH
  • Shai Mulinari – Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Mona Landin Ohlsson – Diabetes, Medicinska fakulteten
  • Christina Lloyd – Novo Nordisk
  • Ulf Malmqvist – Region Skåne

Registrering: https://forms.gle/c3vNvPiBbsXNV2mq6

oktober 4, 2019

Inlägget postades i

Seminarium