Etiska aspekter på medförfattarskap

Ladda ner skrift (pdf)

Är det alltid en bra idé att vara medförfattare till en artikel eller annan vetenskaplig publikation? I fråga om medförfattarskap finns en diskrepans mellan praxis och meriterings­normer å ena sidan och etiska principer om god forskningssed å den andra. För meritering är det viktigt med många publikationer och ibland är tröskeln för vad som krävs för att vara med på författarlistan problematiskt låg. Ibland kan istället någon som har gjort ett signifikant bidrag uteslutas från författargruppen. Att vara medförfattare innebär också att man kan hållas ansvarig för att forskningen och publikationen lever upp till forskarsamhällets krav. Så när är det etiskt riktigt att vara medförfattare? Och vilka kan konsekvenserna bli av oberättigat medförfattarskap? 

Skriften är framtagen av Lunds universitets etikråd.

november 7, 2019

Inlägget postades i

skriftserie