Inställt: Etiska aspekter på forskningsdonationer

Lunds universitets etikråd bjuder in till lunchseminarium

25 november 2020 kl. 12.00-13.00.
Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30. 
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen.
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering. 
Antalet platser är begränsade.
Sista dag för anmälan är den 18 november 2020. 

Forskning och forskningsinfrastruktur finansieras till stor del av externa medel. Vanligtvis är dessa sökta i konkurrens hos nationella eller internationella forskningsråd eller stiftelser.
Men forskning och forskningsinfrastruktur finansieras även av filantropiska medel, genom donationer från företag, stiftelser eller privatpersoner.

Donationer kan ge upphov till etiska frågor, exempelvis

  • Hur hanteras specifika önskemål eller till och med krav från
  • donatorn? 
  • Vilka synpunkter kan universitetet ha på̊ pengarnas ursprung?
  • Vilka etiska frågeställningar kan uppstå̊ vid eventuella utträngningsseffekter rörande annan forskning på institutionen?
  • Kan vi utforma generella etiska riktlinjer kring donationer?

Seminariet kommer att diskutera dessa och andra etiska aspekter på donationer till universitetet.

I seminarier deltar:
Pia Siljeklint och Nomie Gabevik, Donatorrelationer 
Göran Bexell, professor och rektor emeritus
Cecilia Lundberg, professor, CNS Genterapi och MultiPark 

Seminariet leds av vicerektor Bo Ahrén

Registrering: https://forms.gle/sM9SLeSz86viZkxe8  

Läs mer om Lunds universitets etikråd: https://etikradet.blogg.lu.se/

oktober 8, 2020

Inlägget postades i

Seminarium