Etiska aspekter på Forskares kontakter med media

4 mars 2020 kl. 12.00-13.00. 
Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30. 
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen.
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering.
Du kan delta i seminariet även utan lunchsmörgås. 
Sista dag för anmälan är den 26 februari 2020.

Den så kallade tredje uppgiften innebär att forskare också förväntas kommunicera sin forskning och sina forskningsresultat samt att delta i offentlig debatt. Därför är kontakten med och förståelse för journalistik och media viktig. 

Mötet mellan forskare och journalister är dock inte alltid helt smärtfri eftersom det är två system med delvis olika etiska riktlinjer som möts. Hur undviker vi att forskningsresultat omformuleras, missförstås eller i värsta fall används i felaktiga sammanhang – samtidigt som vi får möjlighet att kommunicera våra resultat? Vad sker i forskarens kontakter med media? Vad händer i mötet mellan dessa två system; forskningen och journalistiken? Hur kan gränsytorna definieras och hanteras? 

Syftet med seminariet är att medvetandegöra och problematisera etiska aspekter rörande forskares kontakter med media. 

Seminariet är tänkt att attrahera forskare, studenter och administrativ personal vid Lunds universitet. 

Registrering: https://forms.gle/KjjQZbRX5WXhT35CA

januari 15, 2020

Inlägget postades i

etikseminarium