Etiska aspekter på forskares kontakter med media

Ladda ner skrift (pdf)

Lärosätena ska i enlighet med högskolelagen samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksam-
het samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta 
(HL 2 §). Vikten av att forskare kommunicerar sina resultat betonas även i många andra sammanhang. Forskare uppmanas att delta i debatter och diskussioner för att säkerställa att vetenskap rapporteras korrekt. Allt oftare framhålls också allmänhetens rätt att få ta del av forskningens resultat. För att leva upp till dessa krav spelar forskarnas kontakt med media en viktig roll.

I denna skrift diskuteras några av de utmaningar som uppstår i mötet mellan forskare och media samt vad man som forskare bör tänka igenom inför intervjuer, framträdan- den etc. Här lyfts också ett antal frågor som gäller generellt för forskningskommunikation.

november 27, 2020

Inlägget postades i

skriftserie