Etiska aspekter i samband med utlandsstudier

SEMINARIUM

25 september 2019 kl. 12.00-13.00
Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3

Samarbeten mellan Lunds universitet och utländska lärosäten ökar. Allt fler studenter ges därmed möjlighet att genomföra värdefulla utlandsvistelser för studier, praktik, fältarbeten och examensarbeten. I Lunds universitets ansvar ingår att ge studenterna vägledning inför utlandsstudierna. Vi behöver därför en fortlöpande diskussion om vad som är ”rätt” beslut i situationer som kan uppstå i samband med studier i utlandet. 

Seminariet är öppet för alla, men riktar sig särskilt till studierektorer, koordinatorer, kursansvariga och andra med särskilt ansvar för utlandsförlagda studier

På seminariet lanseras även Etikrådets skriftserie nr 1: Etiska aspekter i samband med utlandsstudier.

Arrangör: Lunds universitets etikråd

september 25, 2019

Inlägget postades i

Seminarium