Academic Freedom under political pressure? The realities of Academic Freedom in Sweden

Datum: 5 mars 2018
Tid: 12.00 – 13.30
Plats: Edens hörsal

Professor Terence Karran, University of Lincoln, har inbjudits av etikrådet för att tala om sin jämförande studie av Legal and Normative Protection for Academic Freedom i Europa.

Anders Ekbom professor emeritus vid Karolinska institutet kommer att redogöra för konkreta fall där svenska myndigheter hamnat i intressekonflikt med forskare inför publicering av forskningsresultat. Välkomna att lyssna och diskutera.

mars 5, 2018

Inlägget postades i

Seminarium